พระราชวังคยองบกกุง ประเทศเกาหลี

พระราชวังคยองบกกุง อยู่ใจกลางกรุงโซล สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1395 ใครได้ไปแล้วเป็นต้องหลงไหล

พระราชวังคยองบกกุง ตั้งอยู่ทางตะวันออก และพระราชวังถ็อกซูกุง ตั้งอยู่ทางตะวันตก ถูกทำลายในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกรุกในปลายศตวรรษที่ 16 ได้รับการฟื้นฟูและกู้คืนโดยผู้นำที่ชื่อ ฮึงซอน แดวอนกุน  พระราชวังนี้ขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล 

พระราชวังคยองบกกุง เป็นสถานที่ให้ผู้มาเยือนได้รับชมวัฒนธรรมโบราณของทัวร์เกาหลีราคาถูก เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น

อดีตพระราชวังคยองบกกุงเป็นที่พำนักหลักของราชวงศ์โชซอน และสมัยนั้น เคยเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สุดในประเทศ ทุกวันนี้ กว่าครึ่งของพระราชวังได้รับการบูรณะให้คงความงามเทียบเท่ากับในอดีต